دانلود کلیه تلاوت های مجلسی استاد محمد صدیق منشاوی با لینک مستقیم

تاریخ:جمعه 4 بهمن 1392-12:37 ق.ظ

در صورت خرابی ی لینک ها اطلاع دهید تا در صورت امکان اصلاح و یا تلاوت های دیگر جایگزین شود.. التماس دعا


   

  1 الشعراء (من الآیة ۶۹ إلى ۹۰) والفجر
  ۲ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۴)
  ۳ الشعراء  والفجر والفاتحة وأول البقرة
  ۴ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۵۴)
  ۵ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۸)
  ۶ المؤمنون (من الآیة ۸۴ إلى ۱۱۸)
  ۷ الشعراء (من الآیة ۷۸ إلى ۸۹) والفجر والقدر
  ۸ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۸)
  ۹ الروم
  ۱۰ المؤمنون
  ۱۱ الشعراء والطارق والفجر
  ۱۲ القصص  والرحمن (من الآیة ۱ إلى ۱۲)
  ۱۳ الروم  والضحى والشرح والفاتحة وأول البقرة
  ۱۴ شعراء (من الآیة ۱۸۱ إلى ۲۲۰)
  ۱۵ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۵)
  ۱۶ الرعد (من الآیة ۱ إلى ۲۲)
  ۱۷ الشعراء (من الآیة ۱۲۳ إلى ۲۲۷)
  ۱۸ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۳۵)
  ۱۹ لقمان  والسجدة
  ۲۰ غافر (من الآیة ۳۹ إلى ۶۸ )


  ۲۱ المؤمنون والفجر والبلد والعلق
  ۲۲ القصص (من الآیة ۱ إلى ۱۴)
  ۲۳ الطور  والحدید (من الآیة ۱ إلى ۱۱)
  ۲۴ الشعراء (من الآیة ۶۹ إلى ۸۹)
  ۲۵ لقمان (من الآیة ۲۰ إلى ۳۰)
  ۲۶ ما تیسَّر من سورة غافر (من الآیة ۳۹ إلى ۶۸)
  ۲۷ المؤمنون (من الآیة ۸۳ إلى ۱۱۶)
  ۲۸ الرعد (من الآیة ۱۹ إلى ۳۱)
  ۲۹ مریم (من الآیة ۱ إلى ۵۲)
  ۳۰ لقمان  والسجدة (من الآیة ۱ إلى ۴)
  ۳۱ الواقعة( والحدید (من الآیة ۱ إلى ۶)
  ۳۲ المؤمنون  والرحمن (من الآیة ۱ إلى ۱۷)
  ۳۳ القصص والعلق (من الآیة ۱ إلى ۱۹)
  ۳۴ الطور  والحدید (من الآیة ۱ إلى ۶)
  ۳۵ الشعراء (من الآیة ۵۲ إلى ۸۹)
  ۳۶ الزخرف  والدخان (من الآیة ۱ إلى ۸) والقدر
  ۳۷ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۳۷)
  ۳۸ الحشر والطارق والفجر والفاتحة وأول البقرة
  ۳۹ الزخرف (من الآیة ۶۸ إلى ۸۹) والدخان (من الآیة ۱ إلى ۸) والقدر
  ۴۰ الواقعة (من الآیة ۵۸ إلى ۹۶) والحدید (من الآیة ۱ إلى ۵)
  ۴۱ النساء (من الآیة ۹۴ إلى ۱۱۴)
  ۴۲ هود (من الآیة ۱۰۸ إلى ۱۲۳) ویوسف (من الآیة ۱ إلى ۶)
  ۴۳ یونس (من الآیة ۱ إلى ۲۶)
  ۴۴ مریم (من الآیة ۱ إلى ۳۶)
  ۴۵ فصلت (من الآیة ۳۰ إلى ۴۶)
  ۴۶ المؤمنون والرحمن
  ۴۷ هود (من الآیة ۴۱ إلى ۸۴)
  ۴۸ یونس (من الآیة ۹ إلى ۲۶)
  ۴۹ لقمان (من الآیة ۸ إلى ۲۰)
  ۵۰ الواقعة (من الآیة ۵۸ إلى ۶۲)
  ۵۱ النحل (من الآیة ۱ إلى ۳۲)
  ۵۲ فاطر (من الآیة ۹ إلى ۳۸)
  ۵۳ الفتح (من الآیة ۲۷ إلى ۲۹) والحجرات کاملة وق (من الآیة ۱ إلى ۱۱)
  ۵۴ الشعراء  والفجر والعلق والقارعة والهمزة والإخلاص
  ۵۵ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۴۰)
  ۵۶ الزخرف (من الآیة ۶۸ إلى ۸۹)
  ۵۷ یوسف (من الآیة ۱ إلى ۲۴)
  ۵۸ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۸)
  ۵۹ لقمان (من الآیة ۸ إلى ۳۰)
  ۶۰ یوسف (من الآیة ۱ إلى ۲۵)
  ۶۱ الواقعة وأول الحدید والعلق والفاتحه وأول البقرة
  ۶۲ الزخرف (من الآیة ۶۷ إلى ۸۹)
  ۶۳ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۴۵)
  ۶۴ المؤمنون (من الآیة ۱ إلى ۲۲)
  ۶۵ النحل (من الآیة ۱۲۵ إلى ۱۲۸) والإسراء (من الآیة ۱ إلى ۱۴)
  ۶۶ النساء (من الآیة ۹۴ إلى ۱۱۴)
  ۶۷ فاطر (من الآیة ۱۰ إلى ۲۸)
  ۶۸ الواقعة (من الآیة ۵۸ إلى ۹۶) والحدید (من الآیة ۱ إلى ۳)
  ۶۹ الشعراء (من الآیة ۷۸ إلى ۸۹) والفجر والقدر
  ۷۰ الطور والنجم والضحى والشرح والتین
  ۷۱ المؤمنون (من الآیة ۵۱ إلى ۱۱۸)
  ۷۲ النحل (من الآیة ۵۱ إلى ۸۱)
  ۷۳ ق (من الآیة ۱۶ إلى ۴۵) والرحمن (من الآیة ۱ إلى ۱۷)
  ۷۴ لقمان والسجدة
  ۷۵ یوسف (من الآیة ۱ إلى ۲۷)
  ۷۶ المائدة (من الآیة ۱۵ إلى ۳۸)
  ۷۷ الشعراء (من الآیة ۱ إلى ۸۹)
  ۷۸ السجدة (من الآیة ۱ إلى ۱۹) والعلق
  ۷۹ الزمر (من الآیة ۱ إلى ۳۱)
  ۸۰ الرعد (من الآیة ۲۰ إلى ۳۱)
  ۸۱ الحشر والطارق والفجر والعلق
  ۸۲ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۳۶)
  ۸۳ الزخرف (من الآیة ۶۸ إلى ۸۹) والدخان (من الآیة ۱ إلى ۳۷)
  ۸۴ المؤمنون (من الآیة ۸۴ إلى ۱۱۸)
  ۸۵ یونس (من الآیة ۳ إلى ۱۷)
  ۸۶ الحشر والطارق والفجر والبلد والعلق والقارعة والفاتحة وأول البقرة
  ۸۷ الحشر والطارق والفجر والبلد
  ۸۸ الحشر والإنشقاق والبروج والعلق والقارعة والفاتحة وأوائل البقرة وخواتمها
  ۸۹ الحدید (من الآیة ۷ إلى ۲۹)
  ۹۰ الحدید (من الآیة ۷ إلى ۲۴)
  ۹۱ الحجرات (من الآیة ۱۳ إلى ۱۸) وسورة ق (من الآیة ۱ إلى ۲۲)
  ۹۲ الحج (من الآیة ۲ إلى ۴۰)
  ۹۳ التوبة (من الآیة ۳۸ إلى ۴۴)
  ۹۴ التوبة (من الآیة ۳۸ إلى ۴۲)
  ۹۵ التوبة (من الآیة ۲۵ إلى ۴۱)
  ۹۶ التوبة (من الآیة ۳۶ إلى ۴۰)
  ۹۷ بقره(من الآیة ۲۸۴ إلى ۲۸۶) وسورة آل عمران (من الآیة ۱ إلى ۱۸)
  ۹۸ بقره(من الآیة ۱۸۳ إلى ۱۸۹)
  ۹۹ انفال(من الآیة ۱ إلى ۳۰)
  ۱۰۰ انفال(من الآیة ۱ إلى ۲۸)


  ۱۰۱ الأنفال (من الآیة ۱ إلى ۱۷)
  ۱۰۲ الأنعام (من الآیة ۷۳ إلى ۱۰۳)
  ۱۰۳ الأنعام (من الآیة ۱۲ إلى ۴۵)
  ۱۰۴ الأعراف (من الآیة ۴۲ إلى ۷۴)
  ۱۰۵ الإسراء (من الآیة ۷۰ إلى ۸۷)
  ۱۰۶ الإسراء (من الآیة ۶۶ إلى ۹۶)
  ۱۰۷ الإسراء (من الآیة ۱ إلى ۱۴) وسورة النجم (من الآیة ۱ إلى ۱۸)
  ۱۰۸ الإسراء (من الآیة ۱ إلى ۱۴)
  ۱۰۹ الأحزاب (من الآیة ۲۱ إلى ۴۸)
  ۱۱۰ الأحزاب (من الآیة ۲۱ إلى ۳۴)
  ۱۱۱ آل عمران (من الآیة ۱۶۹ إلى ۱۷۵) والطارق والفجر
  ۱۱۲ آل عمران (من الآیة ۱۶۹ إلى ۱۹۴)
  ۱۱۳ آل عمران (من الآیة ۹۵ إلى ۱۰۴)
  ۱۱۴ إبراهیم (من الآیة ۴۱ إلى ۳۱)
  ۱۱۵ إبراهیم (من الآیة ۲۳ إلى ۵۲)

   

منبع: http://www.farmandari-kavar.ir/?p=461داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
شنبه 2 اسفند 1393 01:22 ب.ظ
سلام
جواب شما رو خوندم کردم لطف فرمودید ان شاءالله موفق باشید تشکر برادر شما یونس
پاسخ سیدمرتضی قاضوی : سلام یونس عزیزم..
موفق باشی دوست و برادر عزیزم..
یونس
جمعه 1 اسفند 1393 03:30 ب.ظ
سلام استاد عزیز
من متاسفانه شهرستان هستم اگه میشه با روش دیگه لطف کنید راهنمایی کنید ممنون میشم- باتشکر یونس لرستان
پاسخ سیدمرتضی قاضوی : سلام یونس عزیزم..
شما لطف داری ولی من اصلن استاد نیستم و فقط تلاشم در راه نشر فنون قرآنی ست..
من شماره ی استاد حسین آمنا رو به شما میدم تا جهت هرگونه سوال با ایشون تماس بگیرید؛ در صورتیکه صحبت با استاد آمنا شما رو قانع نکرد امر بفرما تا شماره ی استاد دیگری را در اختیارت قرار بدم؛ هرچند استاد آمنا بسیار مهارت دارند در نغمات قرآنی..
09152003325 استاد حسین آمنا

موفق باشی و شاد دوست خوبم
چهارشنبه 21 خرداد 1393 03:12 ب.ظ
با سلام لطفا درصورت امکان قرات کامل قران برای اینجانب ارسال بفرمایید
پاسخ سیدمرتضی قاضوی : سلام دوست عزیز؛
امکان ارسال تلاوت ها میسر نیست چون خیلی حجم بالایی دارند؛ عذرم را بپذیر..
یونس
یکشنبه 11 خرداد 1393 07:12 ب.ظ
سلام لطفا تلاوت سوره حشر منشاوی را تحلیل کنید وبه آدرس ما بفرستید با تشکر
پاسخ سیدمرتضی قاضوی : سلام آقا یونس دوباره تشریف آوردی خبرم کن تا یه قراری بذاریم جهت تحلیل قرائت..
افشار
پنجشنبه 24 بهمن 1392 12:08 ق.ظ
exellent
پاسخ سیدمرتضی قاضوی : دانشکده ریاضی؟
افشار عزیز منظورتو متوجه نشدم..
گروه تواشیح معراج النبی شهرستان بابل
دوشنبه 7 بهمن 1392 12:53 ب.ظ


پاسخ سیدمرتضی قاضوی : درود بر شما دوستان عزیز..
امیدوارم موفق باشید در مراحل زندگی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر