تبلیغات

دانلود قرائت قرآن

دانلود قرائت حجرات - ق استاد مصطفی اسماعیل

تاریخ:دوشنبه 18 اسفند 1393-01:12 ق.ظ

برای دانلود اینجا کلیک کنید..

منبع: http://www.tanghim.blogfa.comداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود قرائت از استاد حامد شاکر نژاد

تاریخ:شنبه 9 اسفند 1393-06:50 ب.ظ

videodl36 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد حامد شاکرنژاد | تلاوت مجلسی سوره فاطر آیات 5 تا 11 00:18:21
videodl36 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره نجم آیات 33 تا 58، حاقه 1 تا 16 00:27:49
videodl36 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره طه 1 تا 28 00:16:47
videodl36 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره توبه آیات 128 و 129، احزاب 1تا 3 و کوثر 00:07:39
videodl36 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد نجم، ضحی، انشراح 00:32:48
videodl36 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره بلد آیات: 88-1 35:12
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره بلد آیات: 88-1 35:12

استودیو

videodl36 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره توبه آیات 111 و 112، کوثر 00:06:53

متفرقه

videodl36 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد قرائت در مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران _ 1/4/1391 52:26
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد قرائت در بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران _ صوتی 52:26
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد فاطر 8 تا 11 و سوره حمد 21:38
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره کهف آیات 30 و 31 و 107 تا آخر سوره و سوره حمد 23:49
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد تحریم 1 الی 5 و نصر 23:31
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد تحریم 4 و 5 و سوره بلد 1 تا 18 30:08
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سورهای دهر آیات 1 تا 22 و حمد و بقره آیات ا و 2 37:13
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره ذاریات آیات 15 تا 30 22:25
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سورهای یوسف آیات 4 تا 21 و شمس 1 تا 5 36:10
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره های یس آیات 77 تا آخر ، شمس و کوثر 21:23
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره های یوسف آیات 53 تا 83 و حاقه 1 تا 12 01:09:08
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره های زمر آیات 73 تا آخر ، غافر آیات 1 تا 3 ، شمس و علق آیات 1 تا 5 30:15
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد سوره های آل عمران آیات 189 تا 195 و حمد 31:53
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد نساء 59 تا 63 02:24
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد بقره 62 تا 74 27:50
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد یونس 1 تا 5 11:00
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد اعراف 1 تا 87 35:29
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد انعام 111 تا آخر 27:05
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد انفطار و مطففین 09:27
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد بقره 124 تا 129 15:49
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد آیاتی از سوره کهف (از آیه 23) 26:16
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد آیاتی از سوره احزاب (از آیه 45) 12:39
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد آیاتی از سوره آل عمران (از آیه 190) 16:11


منبع: http://www.zahra-media.ir/?p=16541داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود ابتهال از استاد حامد شاکرنژاد

تاریخ:شنبه 9 اسفند 1393-06:48 ب.ظ


منبع: http://www.zahra-media.ir/?p=16541


نوع مطلب : ابتهال 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود 2 تلاوت از استاد حامد شاکرنژاد در حضور آقای خامنه ای

تاریخ:شنبه 9 اسفند 1393-06:47 ب.ظ


منبع: http://www.zahra-media.ir/?p=16541داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود قرائت از استاد حامد شاکر نژاد

تاریخ:شنبه 9 اسفند 1393-06:16 ب.ظ

news 11432 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد

 

 

تفکیک جز

musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 1 01:02:41
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 2 01:01:00
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 3 01:02:48
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 4 56:49
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 5 01:01:54
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 6 01:03:32
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 7 01:05:50
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 8 01:02:39
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 9 01:02:08
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 10 01:00:56
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 11 01:08:13
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 12 01:09:35
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 13 58:20
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 14 55:37
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 15 57:28
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 16 55:48
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 17 52:56
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 18 59:31
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 19 58:36
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 20 57:33
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 21 57:23
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 22 59:28
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 23 59:42
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 24 57:23
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 25 01:0039
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 26 55:30
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء27 59:00
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 28 01:02:01
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 29 57:31
musicdl144 دانلود مجموعه قرائت های استاد حامد شاکر نژاد جزء 30 54:51

منبع: http://www.zahra-media.ir/?p=16541


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

2 تلاوت از ایام جوانی مصطفی اسماعیل

تاریخ:جمعه 8 اسفند 1393-12:38 ب.ظ

برای دانلود هر تلاوت بر روی گزینه ی مورد نظر آن کلیک کنید.. منبع: http://telavatha.ir/index.php/telavat/mesr/136-ajvani

------------------
پـ.ن: در صورت خرابی ی لینک ها اطلاع دهید تا در اسرع وقت نسبت به ترمیم آن اقدام شود.. التماس دعا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود قرائت از استاد منشاوی

تاریخ:سه شنبه 5 اسفند 1393-08:07 ب.ظ

برای دانلود بر روی گزینه ی مورد نظر کلیک کنید:

منبع: http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=73064&categoryID=1260

پـ.ن: از دوستان تقاضا می شود در صورت خرابی ی لینک ها اطلاع دهند تا در اولین فرصت اصلاح یا تغییر داده شود.. التماس دعاداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود تلاوت سوره کهف استاد حاج امین پویا

تاریخ:پنجشنبه 18 دی 1393-10:36 ق.ظ

برای دانلود این تلاوت بسیار زیبا اینجا کلیک کنید.. التماس دعا


منبع: http://hamid-bagheri.blogfa.com/post-16.aspxداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود نغمه ی نهاوند از استاد مصطفی اسماعیل سوره مبارکه بقره

تاریخ:دوشنبه 26 آبان 1393-07:11 ب.ظ


برای دانلود این دستگاه که به زیبایی توسط استاد مصطفی اسماعیل اجرا شده است و بیش از 4 دقیقه است بر روی لینک زیر کلیک کنید:

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مواردی که برای صدا مفیدند

تاریخ:سه شنبه 6 آبان 1393-09:11 ب.ظ


مواردی که برای صدا مفیدند عبارتند از :
1- میوه جات
2- سبزیجات، نان و نمک (در سبزیجات جعفری خیلی مفید است)
3- شیر و لبنیات
4- گوشت سفید (گوشت ماهی، مرغ و...) البته باید به اندازه ی معقول استفاده شود تا باعث بیماری نشود

برگرفته از فیلم آموزشی ی استاد حسین آمنا


نوع مطلب : آموزش  

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بهداشت حنجره

تاریخ:سه شنبه 6 آبان 1393-08:55 ب.ظ

مواردی که برای حنجره مضر هستند عبارتند از:

1- خوردن چیزهای بسیار داغ

مانند: چای – آب جوش – سوپ داغ و غیره

2- خوردن چیزهای بسیار سرد که گلو را درد بیاورد

مانند: یخ جویدن – بستنی را یکدفعه قورت دادن – آب یخ

3- شستشو دادن گلو و دهان با آب، بعد از خوردن آجیل و تخمه

4- خواندن با اوج در حالت سرما خوردگی ممنوع

5- خودداری از اوج های پشت سرهم

در هر 10 دقیقه تلاوت حداقل 6-7 دقیقه بم و در بقیه ش که اوج هست هم بینش بم داشته باشید؛

اغلب قاریان مصری بعد از اوج خوانی 4-5 نفس بم خوانی می کنند تا استراحت داده باشند به صدا؛ بم خوانی به خوب شدن صدا کمک می کند.

7- پرخوری ممنوع

بعد از صرف غذا باید بتوان معده را به سه قسمت تقسیم کرد: غذا – آب – هوا

8- کم حرف زدن

قاریان بزرگ همچون استاد مرحوم شحات انور، قبل از تلاوت شب بصورت درگوشی حرف می زدند

9- سوءتغذیه (بد غذا خوردن)

تند و با ناراحتی و استرس غذا نخورید که علاوه بر ضرری که برای حنجره دارد باعث زخم معده نیز می شود

10- خوردن ترشیجات بصورت ناشتا ممنوع

ترشیجات همراه یا بعد از غذا برای حنجره مفید هم هست

11- وارد شدن شوک :

الف) در خواب و به صورت کابوس

ب) شنیدن ناگهانی ی خبرهای خیلی خوش یا خیلی بد

12- عدم کنترل وزن بدن؛ چاقی یا لاغری ی بیش از اندازه

13- مسواک زدن هم جزو موارد مهم در بهداشت حنجره محسوب می شود

 (برگرفته از آموزشهای تصویری ی استاد حسین آمنا)نوع مطلب : آموزش  

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانلود مقطع کوتاه از استاد محمود شحات تصویری

تاریخ:یکشنبه 4 آبان 1393-07:45 ب.ظ


این مقطع کوتاه تقدیم به همه ی دوستان عزیزم..


--------------
پـ.ن: در صورت خرابی ی لینک اطلاع دهید تا در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام شود .. التماس دعاداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آموزش نغمات قرآنی توسط اساتید مختلف

تاریخ:دوشنبه 14 مهر 1393-09:19 ب.ظ


بخش مقدماتی آموزش نغمات قرآنی توسط استاد قرآن (56:45)

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pi...icID=13574

آموزش نغمات قرآنی صوت آموزش نغمات قرآنی با صدای زیبای استاد شحات محمد انور (37:02)
http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pi...icID=13573

صوت آموزش مقام‌های(نغمات) قرآنی با صدای استاد السید متولی عبدالعال (50:36)

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pi...icID=13572

آموزش مقام‌های(نغمات) قرآنی توسط استاد مصطفی اسماعیل (48:01)

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pi...icID=13571

صوت آموزش نغمات قرآنی با صدای زیبای استاد محمد صدیق منشاوی (55:29)

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pi...icID=13570

صوت آموزش مقام‌های(نغمات) قرآنی با صدای استاد محمد احمد بسیونی (59:33)

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150301&MusicID=13569


منبع: http://forum.p313.ir/showthread.php?tid=3534


نوع مطلب : آموزش  

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تلاوتی شگفت انگیز از سوره قمر توسط استاد مصطفی اسماعیل

تاریخ:سه شنبه 8 مهر 1393-07:50 ب.ظ-----------------
پـ.ن: در صورت خرابی ی لینک اطلاع دهید تا در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام شود.. التماس دعا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجموعه کمیاب از 6 نوع اذان متفاوت از اکبرالقرا شیخ مصطفی اسماعیل

تاریخ:سه شنبه 8 مهر 1393-07:50 ب.ظ


دانلود با حجم 7 مگابایت

برگرفته شده از haqqah.blog.ir

-----------------
پـ.ن: در صورت خرابی ی لینک اطلاع دهید تا در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام شود.. التماس دعا
نوع مطلب : اذان 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :24
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...