تبلیغات
دانلود قرائت قرآن

آموزش نغمات قرآن استاد رشاد یحیی بصورت تصویری

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی شنبه 12 بهمن 1392 03:18 ب.ظ  •    ارسال شده در: آموزشبرای دانلود کلیپ تصویری آموزش اینجا کلیک کنید..


در صورت خرابی ی لینک اطلاع دهید..التماس دعا


آخرین ویرایش: شنبه 12 بهمن 1392 03:23 ب.ظ

دانلود کلیه تلاوت های مجلسی استاد محمد صدیق منشاوی با لینک مستقیم

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی جمعه 4 بهمن 1392 01:37 ق.ظ  •    ارسال شده در: دانلود قرائت قرآن قاریان مصری

در صورت خرابی ی لینک ها اطلاع دهید تا در صورت امکان اصلاح و یا تلاوت های دیگر جایگزین شود.. التماس دعا


   

  1 الشعراء (من الآیة ۶۹ إلى ۹۰) والفجر
  ۲ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۴)
  ۳ الشعراء  والفجر والفاتحة وأول البقرة
  ۴ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۵۴)
  ۵ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۸)
  ۶ المؤمنون (من الآیة ۸۴ إلى ۱۱۸)
  ۷ الشعراء (من الآیة ۷۸ إلى ۸۹) والفجر والقدر
  ۸ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۸)
  ۹ الروم
  ۱۰ المؤمنون
  ۱۱ الشعراء والطارق والفجر
  ۱۲ القصص  والرحمن (من الآیة ۱ إلى ۱۲)
  ۱۳ الروم  والضحى والشرح والفاتحة وأول البقرة
  ۱۴ شعراء (من الآیة ۱۸۱ إلى ۲۲۰)
  ۱۵ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۵)
  ۱۶ الرعد (من الآیة ۱ إلى ۲۲)
  ۱۷ الشعراء (من الآیة ۱۲۳ إلى ۲۲۷)
  ۱۸ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۳۵)
  ۱۹ لقمان  والسجدة
  ۲۰ غافر (من الآیة ۳۹ إلى ۶۸ )


  ۲۱ المؤمنون والفجر والبلد والعلق
  ۲۲ القصص (من الآیة ۱ إلى ۱۴)
  ۲۳ الطور  والحدید (من الآیة ۱ إلى ۱۱)
  ۲۴ الشعراء (من الآیة ۶۹ إلى ۸۹)
  ۲۵ لقمان (من الآیة ۲۰ إلى ۳۰)
  ۲۶ ما تیسَّر من سورة غافر (من الآیة ۳۹ إلى ۶۸)
  ۲۷ المؤمنون (من الآیة ۸۳ إلى ۱۱۶)
  ۲۸ الرعد (من الآیة ۱۹ إلى ۳۱)
  ۲۹ مریم (من الآیة ۱ إلى ۵۲)
  ۳۰ لقمان  والسجدة (من الآیة ۱ إلى ۴)
  ۳۱ الواقعة( والحدید (من الآیة ۱ إلى ۶)
  ۳۲ المؤمنون  والرحمن (من الآیة ۱ إلى ۱۷)
  ۳۳ القصص والعلق (من الآیة ۱ إلى ۱۹)
  ۳۴ الطور  والحدید (من الآیة ۱ إلى ۶)
  ۳۵ الشعراء (من الآیة ۵۲ إلى ۸۹)
  ۳۶ الزخرف  والدخان (من الآیة ۱ إلى ۸) والقدر
  ۳۷ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۳۷)
  ۳۸ الحشر والطارق والفجر والفاتحة وأول البقرة
  ۳۹ الزخرف (من الآیة ۶۸ إلى ۸۹) والدخان (من الآیة ۱ إلى ۸) والقدر
  ۴۰ الواقعة (من الآیة ۵۸ إلى ۹۶) والحدید (من الآیة ۱ إلى ۵)
  ۴۱ النساء (من الآیة ۹۴ إلى ۱۱۴)
  ۴۲ هود (من الآیة ۱۰۸ إلى ۱۲۳) ویوسف (من الآیة ۱ إلى ۶)
  ۴۳ یونس (من الآیة ۱ إلى ۲۶)
  ۴۴ مریم (من الآیة ۱ إلى ۳۶)
  ۴۵ فصلت (من الآیة ۳۰ إلى ۴۶)
  ۴۶ المؤمنون والرحمن
  ۴۷ هود (من الآیة ۴۱ إلى ۸۴)
  ۴۸ یونس (من الآیة ۹ إلى ۲۶)
  ۴۹ لقمان (من الآیة ۸ إلى ۲۰)
  ۵۰ الواقعة (من الآیة ۵۸ إلى ۶۲)
  ۵۱ النحل (من الآیة ۱ إلى ۳۲)
  ۵۲ فاطر (من الآیة ۹ إلى ۳۸)
  ۵۳ الفتح (من الآیة ۲۷ إلى ۲۹) والحجرات کاملة وق (من الآیة ۱ إلى ۱۱)
  ۵۴ الشعراء  والفجر والعلق والقارعة والهمزة والإخلاص
  ۵۵ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۴۰)
  ۵۶ الزخرف (من الآیة ۶۸ إلى ۸۹)
  ۵۷ یوسف (من الآیة ۱ إلى ۲۴)
  ۵۸ القصص (من الآیة ۶۸ إلى ۸۸)
  ۵۹ لقمان (من الآیة ۸ إلى ۳۰)
  ۶۰ یوسف (من الآیة ۱ إلى ۲۵)
  ۶۱ الواقعة وأول الحدید والعلق والفاتحه وأول البقرة
  ۶۲ الزخرف (من الآیة ۶۷ إلى ۸۹)
  ۶۳ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۴۵)
  ۶۴ المؤمنون (من الآیة ۱ إلى ۲۲)
  ۶۵ النحل (من الآیة ۱۲۵ إلى ۱۲۸) والإسراء (من الآیة ۱ إلى ۱۴)
  ۶۶ النساء (من الآیة ۹۴ إلى ۱۱۴)
  ۶۷ فاطر (من الآیة ۱۰ إلى ۲۸)
  ۶۸ الواقعة (من الآیة ۵۸ إلى ۹۶) والحدید (من الآیة ۱ إلى ۳)
  ۶۹ الشعراء (من الآیة ۷۸ إلى ۸۹) والفجر والقدر
  ۷۰ الطور والنجم والضحى والشرح والتین
  ۷۱ المؤمنون (من الآیة ۵۱ إلى ۱۱۸)
  ۷۲ النحل (من الآیة ۵۱ إلى ۸۱)
  ۷۳ ق (من الآیة ۱۶ إلى ۴۵) والرحمن (من الآیة ۱ إلى ۱۷)
  ۷۴ لقمان والسجدة
  ۷۵ یوسف (من الآیة ۱ إلى ۲۷)
  ۷۶ المائدة (من الآیة ۱۵ إلى ۳۸)
  ۷۷ الشعراء (من الآیة ۱ إلى ۸۹)
  ۷۸ السجدة (من الآیة ۱ إلى ۱۹) والعلق
  ۷۹ الزمر (من الآیة ۱ إلى ۳۱)
  ۸۰ الرعد (من الآیة ۲۰ إلى ۳۱)
  ۸۱ الحشر والطارق والفجر والعلق
  ۸۲ الروم (من الآیة ۱۷ إلى ۳۶)
  ۸۳ الزخرف (من الآیة ۶۸ إلى ۸۹) والدخان (من الآیة ۱ إلى ۳۷)
  ۸۴ المؤمنون (من الآیة ۸۴ إلى ۱۱۸)
  ۸۵ یونس (من الآیة ۳ إلى ۱۷)
  ۸۶ الحشر والطارق والفجر والبلد والعلق والقارعة والفاتحة وأول البقرة
  ۸۷ الحشر والطارق والفجر والبلد
  ۸۸ الحشر والإنشقاق والبروج والعلق والقارعة والفاتحة وأوائل البقرة وخواتمها
  ۸۹ الحدید (من الآیة ۷ إلى ۲۹)
  ۹۰ الحدید (من الآیة ۷ إلى ۲۴)
  ۹۱ الحجرات (من الآیة ۱۳ إلى ۱۸) وسورة ق (من الآیة ۱ إلى ۲۲)
  ۹۲ الحج (من الآیة ۲ إلى ۴۰)
  ۹۳ التوبة (من الآیة ۳۸ إلى ۴۴)
  ۹۴ التوبة (من الآیة ۳۸ إلى ۴۲)
  ۹۵ التوبة (من الآیة ۲۵ إلى ۴۱)
  ۹۶ التوبة (من الآیة ۳۶ إلى ۴۰)
  ۹۷ بقره(من الآیة ۲۸۴ إلى ۲۸۶) وسورة آل عمران (من الآیة ۱ إلى ۱۸)
  ۹۸ بقره(من الآیة ۱۸۳ إلى ۱۸۹)
  ۹۹ انفال(من الآیة ۱ إلى ۳۰)
  ۱۰۰ انفال(من الآیة ۱ إلى ۲۸)


  ۱۰۱ الأنفال (من الآیة ۱ إلى ۱۷)
  ۱۰۲ الأنعام (من الآیة ۷۳ إلى ۱۰۳)
  ۱۰۳ الأنعام (من الآیة ۱۲ إلى ۴۵)
  ۱۰۴ الأعراف (من الآیة ۴۲ إلى ۷۴)
  ۱۰۵ الإسراء (من الآیة ۷۰ إلى ۸۷)
  ۱۰۶ الإسراء (من الآیة ۶۶ إلى ۹۶)
  ۱۰۷ الإسراء (من الآیة ۱ إلى ۱۴) وسورة النجم (من الآیة ۱ إلى ۱۸)
  ۱۰۸ الإسراء (من الآیة ۱ إلى ۱۴)
  ۱۰۹ الأحزاب (من الآیة ۲۱ إلى ۴۸)
  ۱۱۰ الأحزاب (من الآیة ۲۱ إلى ۳۴)
  ۱۱۱ آل عمران (من الآیة ۱۶۹ إلى ۱۷۵) والطارق والفجر
  ۱۱۲ آل عمران (من الآیة ۱۶۹ إلى ۱۹۴)
  ۱۱۳ آل عمران (من الآیة ۹۵ إلى ۱۰۴)
  ۱۱۴ إبراهیم (من الآیة ۴۱ إلى ۳۱)
  ۱۱۵ إبراهیم (من الآیة ۲۳ إلى ۵۲)

   

منبع: http://www.farmandari-kavar.ir/?p=461


آخرین ویرایش: جمعه 4 بهمن 1392 01:48 ق.ظ

دانلود قرائت حمیدرضا الاجگردی قاری بین المللی

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی جمعه 4 بهمن 1392 01:24 ق.ظ  •    ارسال شده در: دانلود قرائت قرآن قاریان ایرانی

  در صورت خرابی ی لینک اطلاع دهید تا اصلاح یا تلاوت جدید جایگزین شود.. التماس دعا

  سایت اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان کوار

محفل انس با قرآن اکبرآباد مورخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۰ ( لینک مستقیم)آخرین ویرایش: جمعه 4 بهمن 1392 01:34 ق.ظ

توصیه های ضروری و کاربردی در تلاوت قرآن

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی چهارشنبه 25 دی 1392 08:15 ب.ظ  •    ارسال شده در: آموزش قرآن (تجوید ، صوت ، لحن و ...)


الف ) اگر هنگام قرائت قرآن احساس می کنید که حالت چهره ی شما عوض می شود، یا دهان خود را بیش از حد باز می کنید و یا این که به خود فشار وارد می کنید، به طور حتم بدانید که با صدای صحیح و مطلوب خودتان تلاوت نمی کنید. باید دانست، برای انتقال معانی و مفاهیم آیات، نیازی به ایجاد فشار و کشش زاید درعضلات نیست.
ب) بهترین سطوح برای تلاوت، ابتدا قرار و سپس جواب است. پس از این دو، برای جلوگیری از بیماری حنجره و کاهش عمر تلاوت، اوج های منطقی را جایگزین جیغ های بدون ضابطه کنید. از نشانه های بارز اوج های منطقی می توان به گرفته نشدن عضلات صورت، گردن، سینه و حنجره اشاره کرد. 
ج) به جای تقلید از صدای مرجع تلاوت خود، از فنون تلاوت وی بهره مند شوید.
د) اگر شما طبقات صوتی خود را با تمرینات کشش صدا و تحریر در حد یکی از طبقات بشناسید و آماده کنید، به طور یقین عکس العمل صدایتان دقیق تر و لحن شما زیباتر خواهد بود.      
و) اگر حنجره ی شما به خاطر بیماری های گوناگون دچار التهاب یا عارضه ای شده است، تمامی تمرینات را تا بهبودی کامل متوقف کنید.     
ی ) اگر حنجره ی شما با علائمی چون خستگی، احساس خارش و سوزش در گلو، صاف کردن پی در پی گلو، سرفه، پرش و شکست صوت مواجه شد، به پزشک متخصص مراجعه و این نکات را نیز رعایت کنید: استراحت و آرامش خاطر، رژیم غذایی مناسب از جمله پرهیز از غذاهای چرب، سرخ کرده، سرکه، فلفل، ادویه جات، طعم دهنده ها، ترشی و هر آنچه گلو را تحریک می کند. در مقابل، سوپ مرغ، میوه، سبزیجات و لیمو شیرین را به برنامه ی غذایی خود بیفزایید. مصرف زیاد مایعات مانند آب میوه، چای و پرهیز از نوشابه های گاز دار و آب بسیار سرد و گرم، انجام عمل غرغره با آب نمک در سه زمان صبح، ظهر، شب، مرطوب نگه داشتن هوا و در صورت امکان استنشاق بخار آب و در نهایت مسواک زدن دندان ها و ترمیم دندان های خراب می تواند ما را در اجرای قرائتی تأثیر گذار و عالی کمک کند.

منبع: http://pooyahajipour.blogfa.com


آخرین ویرایش: چهارشنبه 25 دی 1392 08:16 ب.ظ

روش صحیح تنفس در قرائت

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی چهارشنبه 25 دی 1392 08:04 ب.ظ  •    ارسال شده در: آموزش قرآن (تجوید ، صوت ، لحن و ...)

روش درست تنفس در قرائت، استنشاق هوا از بینی است، زیرا بینی هوا را گرم می کند و به وسیله ی مخاط های کناره ی خود آن را تمیز، صاف و نرم می کند. این سه عمل، در حین قرائت به قاری کمک بسیار می کند [مجموعه نرم افزارهای آموزشی آشنایی با دستگاه ها و نغمات قرآنی]. بر اوج گرفتن در پرده های صوتی بالا، بهتر است که ریه ها را از هوای مرده، خالی کرد و با راندن سینه به جلو، تنفس عمیق انجام داد [ملاتقی، 80:1381]. 
از میان شیوه های تنفس از راه بینی، شیوه ی تنفس شکمی بهترین روش است. در این نوع تنفس، مرکز تجمع هوا قسمت پایین شش هاست و همین عامل باعث وارد شدن فشار بر پرده ی دیافراگم و راندن آن به ست شکم و باز شدن دنده ها و عضلات بین دنده ای هم جوار با پرده ی دیافراگم می شود. لذا برآمدن شکم و پهلوها و احساس جدایی مهره های ستون فقرات، از نشانه های بارز چنین تنفسی است. 
این شیوه ی تنفس ویژگی هایی دارد از جمله: 1. کار حنجره، تولید صوت بدون تحمل فشار ناشی از کنترل خروج هواست؛ 2. کار پرده ی دیافراگم و عضلات بین دنده ای، کنترل خروج هوا و استحکام صوت است ؛ 3. استفاده ی مطلوب از فضای تشدید سینه ای و دهانی به خاطر رها بودن عضلات قفسه ی سینه، گردن و دهان ؛ 4. به حداقل رسیدن تنش در عضلات [نرم افزار مائده].
آخرین ویرایش: چهارشنبه 25 دی 1392 08:06 ب.ظ

دانلــود تلاوت های ماندگار و زیبای استاد محمد اللیثی

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی شنبه 21 دی 1392 06:07 ب.ظ  •    ارسال شده در: دانلود قرائت قرآن قاریان مصری


* تلاوتهای استاد محمد اللیثی (فرمت Rm) :

1 - سوره مائدة 2 - سوره یوسف

3 - سوره مریم4 - سوره حج

5 - سوره نور6 - سوره شورى

7 - سوره نمل8 - سوره فاطر

9 - سوره زمر10 - سوره فصلت

11 - سوره نازعات 12 - سوره تكویر

* تلاوتهای استاد محمد اللیثی (فرمت Mp3 ) :

13 - سوره احزاب - 19 دقیقه

14 - سوره انعام - 24 دقیقه - سال 1998

15 - سوره بقره و آل عمران - 27 دقیقه

16 - سوره روم - 23 دقیقه

17 - سوره توبه - 18 دقیقه

18 - صوتی شیخ محمد اللیثی

19 - سوره انعام - 24 دقیقه

20 - سوره های قصارالسور - استاد محمد اللیثی - 17 دقیقه

21 - سوره حجرات و ق - استاد محمد اللیثی - 58 دقیقه

22 - سوره لقمان و سجده - استاد محمد الیثی - 14 دقیقه

23 - سوره تحریم و حاقه - استاد محمد الیثی - 54 دقیقه

24 - سوره تحریم و شرح - استاد محمد الیثی - 26 دقیقه


برگرفته از سایت: http://www.miaadqom.ir آخرین ویرایش: شنبه 21 دی 1392 06:12 ب.ظ

دانلود 2 قرائت تصویری از استاد حامد شاکرنژاد

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی شنبه 21 دی 1392 10:05 ق.ظ  •    ارسال شده در: دانلود قرائت قرآن قاریان ایرانیبرای دانلود هر قرائت بر روی گزینه ی مورد نظر کلیک کنید..
تلاوت هایی که به چند پارت تقسیم شده یک تلاوت است و بخاطر حجم بالا تقسیم شده است؛ برای دانلود آن تلاوت همه ی پارت ها را دانلود و سپس اجرا نمایید.
جهت هرگونه سوال و یا مشکل می توانید در قسمت نظرات اطلاع دهید تا در اسرع وقت پاسخ داده شود..
خواهشمندم در صورت خرابی ی لینک ها اطلاع دهید تا در اولین فرصت لینک های سالم جایگزین شود.. التماس دعا


دانلود تلاوت اول


دانلود تلاوت دوم


آخرین ویرایش: شنبه 21 دی 1392 10:36 ق.ظ

اجرای دستگاه نهاوند توسط استاد امین پویا

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی یکشنبه 8 دی 1392 10:30 ق.ظ  •    ارسال شده در: مقطع های زیبا از اساتید بزرگاجرای دو قطعه ی زیبای نهاوند توسط استاد امین پویا
برای دانلود فایل زیپ را اجرا کنید.
در صورت اشکال در دانلود یا سوالی در مورد اجرای فایل حتمن ما را در جریان بگذارید.. التماس دعا؛برای دانلود اینجا کلیک کنید..

آخرین ویرایش: شنبه 12 بهمن 1392 02:12 ب.ظ

قرائت تصویری از استاد ابوالقاسمی

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی دوشنبه 25 آذر 1392 12:08 ب.ظ  •    ارسال شده در: دانلود قرائت قرآن قاریان ایرانی
قرائت ها به دلیل حجم بالا به دو پارت تقسیم شده است، برای اجرا هر دو پارت هر قرائت را دانلود و از طریق winrar اجرا کنید، با این کار دو پارت تبدیل به یک پارت ویدئویی می شود.. التماس دعا


قرائت سوره احزاب و تحریم

پارت 1

پارت 2
در صورت خراب شدن لینک ها اطلاع دهید تا در اولین فرصت لینکهای سالم جایگزین شود..


آخرین ویرایش: شنبه 7 دی 1392 12:53 ق.ظ

دانلود تلاوت استاد مجید جیریایی در مسابقات استانی سال 91 استان مرکزی

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی شنبه 16 آذر 1392 01:56 ب.ظ  •    ارسال شده در: دانلود قرائت قرآن قاریان ایرانی

این پست به درخواست دوست عزیزم محمود مصطفی لو گذاشته شده است..دانلود قرائت در اینجا


آخرین ویرایش: شنبه 16 آذر 1392 01:59 ب.ظ

دانلود آموزش نغمات توسط استاد آمنا

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی شنبه 16 آذر 1392 09:08 ق.ظ  •    ارسال شده در: آموزش قرآن (تجوید ، صوت ، لحن و ...)

دانلود آموزش نغمات به روش خاص توسط استاد آمنا

برای دانلود آموزش هر نغمه بر روی نام نغمه ی مورد نظر کلیک کنید..

دستگاه سه گاه به دلیل حجم بالا تقسیم شده است، پارتهای دستگاه سه گاه را دانلود و با نرم افزار WINRAR از حالت فشرده خارج و استفاده کنید. بعد از خروج از حالت فشرده تبدیل به یک فایل تصویری می شود..

اگر لینک ها مشکل پیدا کرد یا در دانلود سوالی داشتید حتمن حقیر را در جریان بگذارید.. التماس دعا..


بیات


رست


چهارگاه


سه گاه پارت اول
              
سه گاه پارت دوم

صبا


حجاز


نهاوند

شماره ی تماس استاد آمنا 09152003325


آدرس وبلاگ استاد آمنا : http://asheghanequran.mihanblog.com/آخرین ویرایش: جمعه 22 آذر 1392 12:43 ق.ظ

دانلود دو قرائت مسابقه ای به سبک استاد منشاوی

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی پنجشنبه 14 آذر 1392 05:49 ب.ظ  •    ارسال شده در: دانلود قرائت قرآن قاریان ایرانی

برای دانلود برای گزینه های زیر کلیک کنید.. التماس دعا
دانلود تلاوت اول


دانلود تلاوت دوم

آخرین ویرایش: پنجشنبه 14 آذر 1392 06:07 ب.ظ

دانلود تحقیق کل قرآن با صدای استاد عبدالباسط به تفکیک سوره

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی دوشنبه 11 آذر 1392 02:09 ب.ظ  •    ارسال شده در: دانلود قرائت قرآن قاریان مصری

این پست به درخواست دوست قرآنی ی عزیزم shirin گذاشته شده است؛


تحقیق عبدالباسط


برای دانلود نرم افزار VLC Player اینجا کلیک کنید..

برای دانلود هر سوره، بر روی سوره ی مورد نظر کلیک کنید..

۱٫ سورة الفاتحة
۲٫ سورة البقرة
۳٫ سورة آل عمران
۴٫ سورة النساء
۵٫ سورة المائدة
۶٫ سورة الأنعام
۷٫ سورة الأعراف
۸٫ سورة الأنفال
۹٫ سورة التوبة
۱۰٫ سورة یونس
۱۱٫ سورة هود
۱۲٫ سورة یوسف
۱۳٫ سورة الرعد
۱۴٫ سورة إبراهیم
۱۵٫ سورة الحجر
۱۶٫ سورة النحل
۱۷٫ سورة الإسراء
۱۸٫ سورة الکهف
۱۹٫ سورة مریم
۲۰٫ سورة طه
۲۱٫ سورة الأنبیاء
۲۲٫ سورة الحج
۲۳٫ سورة المؤمنون
۲۴٫ سورة النور
۲۵٫ سورة الفرقان
۲۶٫ سورة الشعراء
۲۷٫ سورة النمل
۲۸٫ سورة القصص
۲۹٫ سورة العنکبوت
۳۰٫ سورة الروم
۳۱٫ سورة لقمان
۳۲٫ سورة السجدة
۳۳٫ سورة الأحزاب
۳۴٫ سورة سبأ
۳۵٫ سورة فاطر
۳۶٫ سورة یس
۳۷٫ سورة الصافات
۳۸٫ سورة ص
۳۹٫ سورة الزمر
۴۰٫ سورة غافر
۴۱٫ سورة فصلت
۴۲٫ سورة الشورى
۴۳٫ سورة الزخرف
۴۴٫ سورة الدخان
۴۵٫ سورة الجاثیة
۴۶٫ سورة الأحقاف
۴۷٫ سورة محمد
۴۸٫ سورة الفتح
۴۹٫ سورة الحجرات
۵۰٫ سورة ق
۵۱٫ سورة الذاریات
۵۲٫ سورة الطور
۵۳٫ سورة النجم
۵۴٫ سورة القمر
۵۵٫ سورة الرحمن
۵۶٫ سورة الواقعة
۵۷٫ سورة الحدید
۵۸٫ سورة المجادلة
۵۹٫ سورة الحشر
۶۰٫ سورة الممتحنة
۶۱٫ سورة الصف
۶۲٫ سورة الجمعة
۶۳٫ سورة المنافقون
۶۴٫ سورة التغابن
۶۵٫ سورة الطلاق
۶۶٫ سورة التحریم
۶۷٫ سورة الملک
۶۸٫ سورة القلم
۶۹٫ سورة الحاقة
۷۰٫ سورة المعارج
۷۱٫ سورة نوح
۷۲٫ سورة الجن
۷۳٫ سورة المزمل
۷۴٫ سورة المدثر
۷۵٫ سورة القیامة
۷۶٫ سورة الإنسان
۷۷٫ سورة المرسلات
۷۸٫ سورة النبأ
۷۹٫ سورة النازعات
۸۰٫ سورة عبس
۸۱٫ سورة التکویر
۸۲٫ سورة الإنفطار
۸۳٫ سورة المطففین
۸۴٫ سورة الإنشقاق
۸۵٫ سورة البروج
۸۶٫ سورة الطارق
۸۷٫ سورة الأعلى
۸۸٫ سورة الغاشیة
۸۹٫ سورة الفجر
۹۰٫ سورة البلد
۹۱٫ سورة الشمس
۹۲٫ سورة اللیل
۹۳٫ سورة الضحى
۹۴٫ سورة الشرح
۹۵٫ سورة التین
۹۶٫ سورة العلق
۹۷٫ سورة القدر
۹۸٫ سورة البینة
۹۹٫ سورة الزلزلة
۱۰۰٫ سورة العادیات
۱۰۱٫ سورة القارعة
۱۰۲٫ سورة التکاثر
۱۰۳٫ سورة العصر
۱۰۴٫ سورة الهمزة
۱۰۵٫ سورة الفیل
۱۰۶٫ سورة قریش
۱۰۷٫ سورة الماعون
۱۰۸٫ سورة الکوثر
۱۰۹٫ سورة الکافرون
۱۱۰٫ سورة النصر
۱۱۱٫ سورة المسد
۱۱۲٫ سورة الإخلاص
۱۱۳٫ سورة الفلق
۱۱۴٫ سورة الناس


منبع: http://www.islamdownload.org


آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 دی 1392 09:43 ب.ظ

معرفی سایت استاد امین پویا

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی جمعه 8 آذر 1392 09:25 ق.ظ  •   

تلاوت های جدید و قدیم استاد امین پویا را می توانید از آدرس زیر دانلود کنید؛ آدرس سایت استاد امین پویا:
آخرین ویرایش: جمعه 8 آذر 1392 09:27 ق.ظ

دانلود آموزش نغمات قرآنی كل دستگاهها (قسمتهای قرار-جواب-جواب جواب) از استاد شحات انور

نویسنده : سیدمرتضی قاضوی سه شنبه 5 آذر 1392 11:45 ق.ظ  •    ارسال شده در: آموزش

از دوستان عزیزم م.ح کمال تشکر را دارم که خرابی لینک ها را اطلاع دادند..

از دوستان عزیز داود و مهدی تشکر می کنم که خرابی ی لینک ها را اطلاع دادند.

از مهدی ی عزیزم تشکر می کنم که راهنمایی کردند از سایت بهتری آپلود کنم..

مقام بیات:                  قرار               جواب               جواب در جواب

مقام حجاز:                 قرار               جواب               جواب در جواب

مقام نهاوند:              قرار               جواب              جواب در جواب
 
مقام رست:              قرار              جواب               جواب در جواب

مقام صبا:                 قرار              جواب             

مقام سگاه:             قرار              جواب              جواب در جواب

مقام چهارگاه:             قرار              جواب              جواب در جواب* راهنمای دانلود :  بر روی گزینه ی مورد نظر کلیک کنید و ادامه ی مراحل دانلود را انجام دهید. در صورت وجود اشکال اطلاع دهید..


 
آخرین ویرایش: دوشنبه 11 آذر 1392 09:19 ب.ظ


تعداد کل صفحات ( 19 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...